E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

برگزاری نشست علمی با اعضای انجمن ایران شناسی و استادان شرق شناس روسیه

دوره ایرانشناسی برای استادان شرق شناس روسی

دوره ایرانشناسی برای استادان شرق شناس روسیدر نشست علمی بین اعضای انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و انجمن ایران شناسی و استادان شرق شناس روسیه که پنجشنبه مورخ 11 مهرماه 1398ساعت 14-16  برگزار شد.

در ابتدا خانم دکتر حسینی مدیر روابط بین المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جهت آشنایی حاضرین بطور خلاصه در مورد برنامه و اهداف دوره تعیین شده برای استادان شرق شناس روسیه صحبت کردند و ضمن سپاسگزاری از همکاری اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی جهت برپایی این دوره ده روزه، به معرفی دیگر سازمانهای حامی، و همچنین معرفی رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی آقای دکتر جان اله کریمی مطهر و رئیس انجمن ایران شناسی آقای دکتر جعفری دهقی پرداختند.

پس از آن دکتر کریمی مطهر ضمن خیر مقدم به میهمانان، انجمن و کارهای آنرا به میهمانان معرفی کرده و از انتشار مجله علمی پژوهشی انجمن به زبان روسی سخن گفتند و برای حضار قسمتی از نامه‌ی یکی از مخاطبان روسی مجله را قرائت کردند و در پایان به آمادگی تنظیم تفاهم با دانشگاه های مختلف روسیه اشاره کردند.

دوره ایرانشناسی برای استادان شرق شناس روسیسپس دکتر جعفری دهقی انجمن ایران شناسی را معرفی کرده و ضمن سپاسگزاری از متولیان اجرایی برگزاری این نشست به سابقه ایران شناسی در روسیه و کارهای صورت گرفته اشاره‌ای داشتند. پس از ایشان میهمانان روسی تک به تک خود را معرفی کردند و از علایق و کارهای عملیاتی که در جهت پیشرفت ارتباطات علمی دو طرف شود سخن راندند. بعد از میهمانان روس دیگر حاضرین ایرانی نیز ضمن معرفی خود دیدگاههایشان را بیان کردند و ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، جهت تداوم آشنایی به تبادل راه های ارتباطی پرداختند

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.