E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

درباره انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی

 
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی با هدف گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي زبان و ادبيات روسي و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي زبان و ادبيات روسي تشکیل شده است. این انجمن مؤسسه‌اي غير انتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي‌كند.

از وظايف و فعاليتهای این انجمن می توان به موارد زیر اشاره داشت:
  • انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم زبان و ادبيات روسي سر و كار دارند.
  • همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
  • ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
  • ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني
  • برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
  • انتشار كتب و نشريات علمي.