E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

چاپ کتاب «حافظ و شاعران روس» تألیف خانم دکتر مرضیه یحیی پور و آقای دکتر جان اله کریمی مطهر

چاپ کتاب «حافظ و شاعران روس» تألیف خانم دکتر مرضیه یحیی پور و آقای دکتر جان اله کریمی مطهر توسط انتشارات دانشگاه تهران

کتاب «حافظ و شاعران روس» تألیف دو تن از استادان دانشگاه تهران در اسفند ماه 1397 توسط انتشارات دانشگاه تهران به زیور طبع آراسته شد. مؤلفان کتاب پيش از اين نیز علاوه بر تدريس اين مباحث در دانشگاه تهران (از سال 1376) و سخنراني‌ها و چاپ مقالات متعدد (از سال 1371)، هفت كتاب نيز با مضمون تأثير مشرق‌زمين از جمله ايران و شاعران ايراني (به‌ويژه سعدي و حافظ) بر ادبيات روسي به رشتۀ تحریر درآوردند و در حال تكميل اين مجموعه هستند.
نویسندگان کتاب «حافظ و شاعران روس» تاکنون به نقد و بررسی و همچنین ترجمه اشعار بیش از چهل شاعر و ایران شناس روس از سده‌های مختلف پرداخته اند.
در ادامه توجه شما را به مقدمه و فهرست مطالب کتاب «حافظ و شاعران روس» جلب می کنیم.

*** دانلود مقدمه و فهرست مطالب کتاب ***

کتاب حافظ و شاعران روس

صفحه اصلی اخبار سایت علمی فرهنگی چاپ کتاب «حافظ و شاعران روس» تألیف خانم دکتر مرضیه یحیی پور و آقای دکتر جان اله کریمی مطهر