E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

سخنرانی آقای دکتر کریمی مطهر

سخنرانی آقای دکتر کریمی مطهر، ریاست محترم انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسیآقای دکتر کریمی مطهر، ریاست محترم انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی و عضو هیئت علمی گروه زبان روسی دانشگاه تهران در ابتدای سخنرانی خود از همکاران محترم خود در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اساتید محترم دانشگاه ها و همکاران خود در وزارت علوم و سایر ارگان های مربوطه به خاطر همکاریهای مستمر با انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی تشکر کرد و سپس در خطاب به مهمانان روسی این همایش، ضمن تبیین اهمیت برگزاری این همایش و آثار و نتایج آن از همه همکارانی که در اجرای چنین برنامه هایی قبول زحمت میکنند، قدردانی کردند.

صفحه اصلی اخبار سایت اخبار زنده همایش سخنرانی آقای دکتر کریمی مطهر