E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

سخنرانی معاونت بین الملل وزرات علوم

جناب آقای دکتر طالبی، معاونت بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوریآقای دکتر طالبی، نماینده محترم معاونت بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تبیین اهمیت زبان در روابط سیاسی و اجتماعی و همکاری های مختلف بین کشورها و تبادل اندیشه ها پرداختند و سپس به اختصار، جایگاه زبان روسی در کشور ایران را توصیف کردند. ایشان ابراز امیدواری کردند که روابط مطلوب سیاسی بین کشورهای ایران و روسیه بتواند بر عرصه آموزش زبان روسی و فارسی نیز تأثیر مثبتی داشته باشد، چنانچه اخیراً نیز وزیر محترم آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران نیز آموزش زبان روسی در مدارس ایران را پینشهاد داده اند. در ادامه ایشان به همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای همکاری جهت گسترش آموزش زبان اشاره کردند که متعاقبا منجر به گسترش روابط بین کشورها خواهد شد.

صفحه اصلی اخبار سایت اخبار زنده همایش سخنرانی معاونت بین الملل وزرات علوم