E-mail: از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد. . از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

برگزاری نشست عمومی

نشست عمومی دومین همایش بین المللی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسینشست عمومی دومین همایش بین المللی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی با سخنرانی های علمی-کاربردی اساتید زبان روسی در حوزه مشکلات نظری و کاربردی آموزش زبان و ادبیات روسی در کشورهای مختلف در حال برگزاری است.

جزئیات نشست عمومی